Vid nässelfeber har man tydliga symtom där flammiga och upphöjande utslag bildas på kroppen. Nässelutslagen kan vara både vita, röda eller någonting däremellan och kliar.

Nässelfeber - symtom

De symtom som märks vid nässelfeber och nässelutslag är att kliande kvaddlar eller upphöjningar uppstår i huden. Kvaddlarna är rödvita och kan bestå av en eller flera utslag. Har man många nässelutslag kan utslagen flyta ihop med varandra som en rödvit svullnad. Nässelfeber, nässelutslag och dess symtom kan delas in i tre grupper. Akut urtikaria, där nässelfebern varar kortare än 6 veckor. Kronisk urtikaria där symtomen varar längre än 6 veckor och fysikalisk urtikaria, där nässelutslagen uppstår av lätta fysiska påfrästningar som köld, värme, tryck, eller stress.


nässelfeber utslag symtom

När diagnosen nässelfeber (urtikarie) ska ställas tittar man på patientens tidigare symtom. Har man haft liknande symtom som nässelfeber, dvs. kliande, något upphöjda utslag som försvinner inom ett dygn rör det sig ofta om urtikarie. Har nässelfebern och nässelutslagen uppkommit i samband med något födoämne, läkemedel, bi eller getingstick kan en allergiutredning påbörjas. Har symtom liknande nässelfeber uppstått vid en yttre påfrestning kan en läkare utföra en del enkla tester för att ta reda på dess orsak.


Symtom vid olika typer av urtikaria (fysikalisk urtikaria)

* Dermografism (hudskrift) är en typ av nässelfeber där symtom uppkommer efter att man river sig lite lätt på huden. Det uppstår då en röd eller vitt sträck på huden som är kvar i cirka en timme.

* Vid ansträngsnings urtikaria (kolinberg urtikaria) visar sig symtomen vid fysisk ansträngning som varma bad, feber, och stress.

* Vid köldurtikaria svullnar ansikte och händer upp och blir röda när man utsetts för kyla. Behandlingen för denna typ av urtikaria är väldigt svår.

* Quinckes ödom (angioödem) är ett tillstånd som både kan förekomma vid nässelfeber och utan nässelfeber. Symtomen för denna urtikaria är att vävnader där slemhinnor och hud möts blir vätskefylld och svullnar. Till exempel ögon och läppar. Läs mer i artikeln om angioödem.

* Ljusurtikaria får man oftast i 20 till 30-års åldern där personen får kliande och rödaktig hud när huden kommer i kontakt med solljus. Symtomen vid ljusurtikaria kan uppstå efter bara några minuter.

* Tryckurtikaria syns oftast på fotsulorna, händerna och i baken. Symtom uppstår vid alla sorters tryck mot huden.


Symtom vid nässelfeber hos barn

När barn får nässelfeber kan det vara svårt att veta vad som orsakat nässelutslagen. Oftast, då det finns en orsak, beror nässelfebern på en infektion eller allergi mot något födoämne. Vid kronisk nässelfeber och nässelutslag uförs en undersökning av läkare. Dock betyder det att barnet ska ha haft utslag i mer än 6 veckor, och endast 1 av 10 förstår orsaken till symtomen efter utredning. Titta gärna på "nässelfeber hos barn" för att läsa mer.


Symtom på nässelfeber vid stress

Får man nässelfeber (urtikaria) vid stress eller psykisk påfrästning brukar man känna av symtom som större svullnader. Svullnaderna visar sig ofta vid ögonen som blir "igensvullnade" och på munnen som blir lik en fläskläpp. Svullnaden bildas där huden och slemhinnan möts. Symtom som klåda är inte lika allvarlig som vid kronisk eller akut nässelfeber men huden kan kännas stel och stickande. Dessa symtom kan vara mer eller mindre märkbara.


Symtom på nässelfeber vid allergi / överkänslighet

Får man nässelutslag om man kommer i kontakt med en allergen eller något man är överkänslig mot kommer symtomen oftast väldigt plötsligt. Det kan till exempel vara en brännässla där symtom kommer på direkten eller ett getingstick där nässelfebern uppstår någon halvtimme efter man har blivit stucken. I avsnittet "nässelfeber - behandling" förklarar vi hur man bäst behandlar detta.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.