Angioödem är en inte allt för ovanlig åkomma som ibland kan ge allvarliga problem. Symtomen är tydliga och går att behandla med bland annat antihistamin och kyla.

Angioödem (quinckes ödem) - allergisk svullnad

Angioödem eller quinckes ödem kallas de större svullnader som kan förekomma tillsammans med nässelutslag och nässelfeber (urtikaria). Angioödem kan dock förekomma även utan urtikaria. Svullnaderna uppstår framförallt där slemhinna och hud möts. Sånna ställen på kroppen är ögon, mun och ibland även hals. Klådan vid angioödem brukar inte vara lika svår som vid nässelutslag men det kan kännas stickigt och stelt i huden. Drabbas man av av svullnad i halsen och runt stämbanden kan man få andningsbesvär och bör för säkerhets skull alltid ringa 112. Angioödem kan också finnas i en ärftlig form. Denna typ kallas för "hereditärt angioödem" och är väldigt sällsynt. Den kan dock finnas på flera personer i en och samma släkt.

Angioödem kan också, hos tjejer uppkomma några dagar innan menstruationen. Detta är dock väldigt ovanligt och beror på att man har förhöjda progesteronvärden i kroppen.


angioödem

Symtom på Angioödem

Angioödem märks genom dessa symtom:

* Svullna ögon, läppar, mun och gom är det tydligaste symtomet vid angioödem.
* Klåda, stickande och stel känsla i huden.
* Eventuella andningssvårigheter.
(trånghetskänsla i halsen) * Hudutslag


Behandling av Angioödem

För att behandla angioödem används ofta antihistamintabletter. Dessa stoppar histamin att bildas under huden och på så sett stoppas svullnaden i huden. Andra mediciner som kan användas är adrenalin eller kortison som också bidrar till att motverka svullnaderna. Vill man lindra svullnaden kan man duscha i svalt vatten eller använda någon sorts kylbalsam som finns på alla apotek. Läs gärna avsnittet "nässelfeber - behandling" för mer info.


Heriditärt Angioödem (ärftlig angioödem)

Hereditärt angioödem förkortas HAE och är en sällsynt men äftlig sjukdom. Denna typ av sjukdom ger smärtsamma anfall av svullnader i mag-tarmkanalens slemhinnor, samt i huden. Svullnaderna vid heriditärt angioödem kan också sätta sig på luftvägarna och på andra organ. Ungefär 1 på 50 000 personer får diagnoses heriditärt angioödem och ungefär 200 med sjukdomen finns i Sverige.

Heriditärt angioödem orsakas av en mutation i en gen som styr bildningen av proteinet C1-inhibitor. Det finns två fel som kan uppstå. Det ena är när proteinet bildas i en för låg utsträckning, och det andra felet är då proteinet bildas i rätt mängd men fungerar på ett sämre sett. Hos ungefär 85 procent av alla med heriditärt angioödem så är en för låg mängd C1-inhibiatorprotein orsaken.

Ordet heriditärt betyder äftlig och ärftligheten är väldigt stark vi den här sjukdomen. Med en sjuk förälder har barnet en 50 procentig risk för att också bli sjuk och sjukdomen visar sig ofta först i puberteten. För att testa om man har heriditärt angioödem i sina gener räcker det med ett blodprov.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.